Sineu. Església de Santa Maria. Urna

FITXA DE BENS MOBLES

Ñ1I2350 URNA DE LA MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE SINEU

Urna rectangular, realitzada en fusta daurada i policromada, utilitzada per guardar la imatge de la Marededéu morta. S’hi poden distingir tres cossos, separats per agrupacions de tres columnetes d’ordre corinti. El cos central, més llarg que els laterals, presenta quatre arcs conopials, mentre que els altres dos mostren una decoració calada configurada per dos arcs apuntats i dos quadrifolis. La part superior de l’urna està rematada per una franja amb motius vegetals daurats sobre fons vermell. S’ha d’assenyalar que la part davantera de l’urna no presenta vidres, possiblement perquè els ha perdut, mentre que la part posterior es tanca amb una porta de vidre. Finalment, s’ha de dir que l’interior i la part posterior dels cossos laterals està decorada amb uns motius florals estilitzats pintats en daurat.

 

PLAÇA DE SANT MARC, 2 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA)

SINEU

 

General

Objectes: URNA DE LA MAREDEDÉU MORTA

Seccions: MOBILIARI

Autors: SEBASTIÀ ALCOVER

Època (descripció): 1913

Època (classificació): s. XX (1a meitat)

Estils: NEOGÒTIC

Tècniques: FUSTERIA; PINTURA POLICROMADA, DAURAT

Suports: FUSTA

 

Mides i marques

Alt: 98

Llarg: 289

Ample: 35

 

Intervencions

Estat actual: REGULAR

Observacions: Presenta diverses llacunes de material constitutiu localitzades a les arestes de les cantonades inferiors. Pel que fa a la policromia, en algunes zones es poden apreciar llacunes que deixen veure el suport i l’estuc. A l’interior, s’observen despreniments i descohesions puntuals de la pintura.

Realitzades: No estan documentades.

 

Administració

Nº Inventari: MDM 0002

 

Varis

Ubicació topològica: CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER (QUARTA CAPELLA DE L’ESQUERRA)

Observacions: UBICACIONS ANTERIORS: Aquesta urna constituïa l’antic altar major. Després de la darrera reforma de l’església, fou traslladat a la seva ubicació actual a la capella del Roser. DADES HISTÒRIQUES: A La vila de Sineu, itinerari cultural i patrimonial, s’assenyala que «l’altar major és obra de l’escultor Sebastià Alcover, nadiu de Sineu; data de 1913 i serveix d’urna que conté la imatge de la Mare de Déu Morta, dita també l’Assumpta.» (pàg. 45)

Bibliografia:

MULET RAMIS, Bartomeu / ORDINAS GARAU, Antoni / VALERO MARTÍ, Gaspar. Guia dels pobles de Mallorca. Sineu. Palma: Hora Nova, 1999, pàg. 25

MULET RAMIS, Bartomeu / VALERO MARTÍ, Gaspar. La vila de Sineu, itinerari cultural i patrimonial. Sineu: Ajuntament de Sineu i Edicions Documenta Balear, 1999, pàg. 45.

Data de presa de dades: 18/12/03

 

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca

Redacció inicial: 03/01/05

Publicació: 01/10/21