Sineu. Església de Santa Maria. Marededéu

Fotografia de G. Carrió

FITXA DE BENS MOBLES

Ñ1I2349 MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE SINEU

Imatge de la Marededéu jacent, amb les parpelles closes i les mans juntes sobre el pit en actitud de concentració i de pregària. L’embolica  un mantell blau marí, amb les vores decorades amb una sanefa de motius vegetals daurats. Sota el mantell, presenta un cobricap verd i una túnica vermella. La túnica té un coll daurat, amb motius decoratius verds i vermells, el qual es tanca amb un fermall configurat per una peça romboidal envoltada de boletes daurades. Cenyeix la túnica una corretja decorada amb una inscripció de lletres gòtiques daurades en relleu. Sols sobresurten damunt les robes la cara, les mans i els peus nus. Entre les mans sosté un petit ram de roses blanques de tela. Duu una corona de fusta pintada de color platejat, que combina els raigs i les flors de lis.

 

PLAÇA DE SANT MARC, 2 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA)

SINEU

 

General

Objectes: MAREDEDÉU MORTA

Seccions: ESCULTURA

Assignació: GREGORI HERRERA MATEU

Època (classificació): s. XVIII

Tècniques: ESCULTURA POLICROMADA; DAURAT

Suports: FUSTA I TELES ENCOLADES

 

Mides i marques

Llarg: 211

Ample: 55

Descripció i ubicació: La imatge presenta una inscripció en llatí i en lletra gòtica a la corretja que li cenyes la túnica. Tot i que no hem pogut desxifrar-la completament, podem dir que conté algunes de les metàfores bíbliques referents a la Marededéu (stella maris, porta celi…).

 

Intervencions

Estat actual: BO

Observacions: Es tracta d’una imatge en bon estat de conservació, però l’entorn en el qual s’ubica presenta unes condicions desfavorables per a la seva preservació. Així, l’interior de l’urna apareix il·luminat amb una bombeta d’incandescència, que crea un augment de la temperatura. A més, la manca del vidre davanter de l’urna deixa desprotegida la imatge.

Recomanades: S’hauria d’eliminar el sistema d’il·luminació interior de l’urna o substituir-lo per un altre que respecti les condicions de conservació i que no augmenti la temperatura de forma localitzada i puntual.

Realitzades: No estan documentades.

 

Administració

Nº Inventari: MDM 0001

 

Varis

Ubicació topològica: CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER (QUARTA CAPELLA DE L’ESQUERRA)

Observacions: FESTA ACTUAL: Per la festa del 15 d’agost, actualment es munta un cadafal amb la imatge de la Marededéu, envoltat de cossiols d’alfabegueres i bellveures i acompanyat d’uns àngels que, segons ens indica l’escolà de la parròquia, són dels anys 40 del segle XX. UBICACIONS ANTERIORS: Originàriament, aquesta imatge estava situada a la capella de sant Marc. Després va estar sota l’altar major. Finalment, amb la darrera reforma de l’església, fou traslladada a la seva ubicació actual, a la capella del Roser. DADES HISTÒRIQUES: A la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears, s’assenyala que segons A. Furió, Gregori Herrera Mateu (s. XVIII) és autor de la imatge de la Mare de Déu Morta, amb els àngels adjunts, de l’església parroquial de Sineu (volum 2, pàg. 322). Aquesta Mare de Déu degué substituir-ne una altra de més antiga, ja que l’any 1516 està documentada una festa ben solemne amb motiu de la benedicció de la imatge de la Verge de la Dormició. Segons Gaspar Munar, la imatge és del segle XVI. S’ha d’assenyalar que la parròquia de Sineu conserva un conjunt de martirials i corones dels apòstols que acompanyaven en processó el taüt de la Mare de Déu. Sembla que aquest ritu fou estrenat a Sineu el 1515, any en el qual està documentat que el mestre Lluís Morera va fer les dotze diademes.

Bibliografia:

AA.VV. Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears. Palma: Promomallorca, 1996, volum 2, pàg. 322. MULET RAMIS, Bartomeu / ORDINAS GARAU, Antoni / VALERO MARTÍ, Gaspar. Guia dels pobles de Mallorca Sineu. Palma: Hora Nova, 1999, pàg. 25. MULET RAMIS, Bartomeu / ROSSELLÓ VAQUER, Ramon / SALOM SANCHO, Josep M. La crisi de la vila de Sineu (segle XV). Sineu: Ajuntament de Sineu, 1995, pàg. 172-175. MULET RAMIS, Bartomeu / ROSSELLÓ VAQUER, Ramon/ SALOM SANCHO, Josep M. Sineu aixeca una nova església (segle XVI). Sineu: 1996, pàgs. 299-305. MULET RAMIS, Bartomeu / VALERO MARTÍ, Gaspar. La vila de Sineu, itinerari cultural i patrimonial. Sineu: Ajuntament de Sineu i Edicions Documenta Balear, 1999, pàg. 45.

Data de presa de dades: 18/12/03

 

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca

Redacció inicial: 2004

Publicació: 01/10/21