Església de Santa Maria del Camí. Llit

Fotografia de J. Ferrà

FITXA DE BENS MOBLES

Ñ1I2384 LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE SANTA MARIA

El conjunt d’elements que en l’actualitat configuren l’escenografia de la Marededéu d’agost de l’església parroquial de Santa Maria són el llit, un cadafal amb tres escalons, quatre figures d’àngels i un pal·li. El llit és molt senzill; és un moble de fusta rectangular sostingut sobre quatre potes. Està pintat de blanc i presenta decoracions daurades. El cadafal també és de fusta i està decorat als escalons amb una garlanda de flors pintada de color groc sobre un fons rosat. El pal·li que sostenen els quatre àngels dels cantons és de tela blanca amb motius florals.

 

CARRER JOAN VIC, 1 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA)

SANTA MARIA DEL CAMÍ

 

General

Objectes: LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA

Seccions: MOBILIARI

Autors: ANÒNIM

Època (classificació): s. XVIII

Tècniques: FUSTERIA; DAURAT, POLICROMIA

Suports: FUSTA

 

Intervencions

Estat actual: BO

 

Administració

Nº Inventari: MDM 0033

 

Varis

Ubicació topològica: CAPELLA DEL ROSER (QUARTA CAPELLA DE L’ESQUERRA)

Observacions: Josep Capó afirma que el llit actual és del segle XVIII (vegeu CAPÓ, J. «Patrimoni artístic de les esglésies de Santa Maria del Camí», a BSAL, 822-823, 1975, pàg. 467)

Bibliografia:

AA.VV. La parròquia de Santa Maria del Camí i el seu patrimoni històric i artístic. Mallorca: Ajuntament i Parròquia de Santa Maria del Camí, 1998

CAPÓ, J. «Patrimoni artístic de les esglésies de Santa Maria del Camí», a BSAL, 822-823, 1975, pàg. 467.

Data de presa de dades: 03/08/04

 

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca

Redacció inicial: 27/08/04

Publicació: 01/10/21