Documentos

Lo passament de la Mare de Déu

Isabel de Villena (València, 1430-1490)

Capitulo veynte y uno, del transito, y Assumpcion de la Madre de Dios

Alonso de Villegas (Toledo, 1533-1603)

Bibliografia assumpcionista selecta

Jeroni Juan: La documentació fotogràfica de l’Assumpció mariana

Gabriel Carrió i Vives

Els llits de la Mare de Déu d’Agost a Mallorca, una expressió d’art i de devoció

Jaume Llabrés Mulet
i Aina Pascual Bennasar

Marededéus dormides. Del gòtic al Renaixement

Mercè Gambús i Antònia Reig

Incremento de la devoción en el siglo XIV

Devoción de Mallorca a la Asunción

Gaspar Munar Oliver

La Mare de Déu morta a Mallorca, entre el folklore i la litúrgia

Gabriel Llompart

El símbol de l’Assumpció de Nostra Senyora

Gabriel Carrió i Vives