Alaró. Església de Sant Bartomeu. Marededéu

FITXA DE BENS MOBLES

Ñ1I2393 MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL D’ALARÓ

CARRER RECTORIA, 10 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT BARTOMEU)

ALARÓ

 

General

Objectes: MAREDEDÉU MORTA

Seccions: ESCULTURA

Tècniques: DAURAT; TALLA POLICROMADA

Suports: FUSTA

 

Intervencions

Estat actual: REGULAR

Observacions: Brutícia superficial generalitzada i en algunes zones presenta desgast de la policromia i el daurat. Llacunes volumètriques a la zona dels peus.

Recomanades: Neteja, consolidació, reintegració. Ubicació en un entorn favorable i estable per a la conservació

Realitzades: No estan documentades.

 

Administració

Nº Inventari: MDM 0042

Data de presa de dades: 15/12/04

 

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca

Redacció inicial: 2004

Publicació: 01/10/21