Alaró. Església de Sant Bartomeu. Llit

FITXA DE BENS MOBLES

Ñ1I2394 LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL D’ALARÓ

CARRER RECTORIA, 10 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT BARTOMEU)

ALARÓ

 

General

Objectes: LLIT DE LA MAREDEDÉU MORTA

Seccions: MOBILIARI

Tècniques: FUSTERIA; POLICROMIA

Suports: FUSTA

 

Intervencions

Estat actual: REGULAR

Observacions: La policromia està desgastada localment i s’observa que les parts més afectades són les unions de les fustes que conformen l’estructura.

Recomanades: Neteja i eliminació de l’entorn tèxtil. Ubicació en un entorn estable i favorable per a la conservació.

Realitzades: No estan documentades.

 

Administració

Nº Inventari: MDM 0043

Data de presa de dades: 15/12/04

 

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca

Redacció inicial: 2004

Publicació: 01/10/21